INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI I PODRUČJA

Springer-Verlag

Springer-Verlag, nakladnička kuća osn. 1842. u Berlinu; ima podružnice u mnogim gradovima; značajan nakladnik stručne literature.

Springer, Axel

Springer, Axel, njemački novinar i nakladnik (Altona/Hamburg, 2. V. 1912 – Zapadni Berlin, 22. IX. 1985). Utemeljitelj istoimenoga novinskog koncerna, najvećeg u Njemačkoj (listovi Die Welt, Welt am Sonntag, Bild, Bild am Sonntag i dr.), s podružnicama u… Nastavi čitati

sredstva masovnog priopćavanja → masovni mediji

sredstva masovnog priopćavanjamasovni mediji

Stipčević, Aleksandar

Stipčević, Aleksandar, hrvatski knjižničar i arheolog (Arbanasi, danas dio Zadra, 10. X. 1930 – Zagreb, 30. VIII. 2015). Istaknuti stručnjak za povijest knjige i knjižničarstva, upravitelj Knjižnice JAZU/HAZU (1974–83), glavni urednik Hrvatskoga biografskog leksikona (1983–89), redoviti profesor na… Nastavi čitati

stupac

stupac 1. U izdavaštvu, okomit niz redaka teksta na stranici novina, rječnika i sl. (→ kolumna). 2. mat Okomit niz podataka (vrijednosti) u matrici, determinanti i dr. 3. fiz Visina mjerne ili kakve druge tekućine ili čega drugoga… Nastavi čitati

Stvarnost

Stvarnost, nakladnička kuća koju je 1950. osnovalo Društvo novinara Hrvatske; djelovala do 1990. (od 1952–62. pod imenom Novinsko-izdavačko poduzeće, NIP). Uz publicistiku, objavljivala popularnu znanost, priručnike, te domaća i strana knjiž. djela. Najznačajnije je izdanje prijevod Biblije (1968), koju… Nastavi čitati

svezak

svezak, u knjižničarstvu, fiz. jedinica pisanih ili tiskanih listova spojenih zajedno i čini cjelinu. U širem značenju poistovjećuje se s pojmom knjiga, a u užem označava samostalno izdani dio nekog djela; sveščić, posebno objavljeni dio periodičke publikacije.

svežanj

svežanj, naziv za sveske od kojih se načinio knjižni blok; u starim kodeksima svezak se sastojao od nekoliko napola presavijenih listova, lat. arcus (luk). → arak

svilotisak → sitotisak

svilotisaksitotisak

svitak

svitak, 1. List pisaćeg materijala savijen u tuljac (valjak). U starom vijeku to je najčešći oblik knjige pisane na dugačkim trakama papirusa (7 do 10 m), poslije i pergamene, koje su se omotavale oko drvenog štapića ili štapića od… Nastavi čitati

Školska knjiga

Školska knjiga, nakladnička kuća osn. 1950. u Zagrebu. Najveći nakladnik udžbenika i priručnika u Hrvatskoj, objavljuje i lektiru, znanstv., stručnu i popularnu literaturu, dječje listove, stručne časopise, slikovnice i druga izdanja.

Štajner, Karlo

Štajner, Karlo, hrvatski publicist (Beč, 15. I. 1902 – Zagreb, 1. IV. 1992). Član Komunističke partije Austrije u Beču, dolazi u Zagreb 1922. i vodi ilegalnu tiskaru za potrebe Komunističke partije do 1931. Od 1932. u Moskvi vodi izdavačku… Nastavi čitati

štampa → tisak

štampa (tal.) → tisak

tabloid

tabloid (engl.), novine koje izvješćuju slikom i kratkim tekstom o društv. događajima, ponajviše tračevima i crnoj kronici. Tablo se nazivala sekvencija u nijemom filmu sastavljena od jednog kadra.

tabulae ceratae

tabulae ceratae (lat.), drvene pločice obložene voskom, služile su za pisanje. Rimljani su tehniku pisanja na te pločice preuzeli od Etruraca i Grka. Po vosku se pisalo oštrim vrhom pisaljke, stilusa (odatle, s promjenama značenja, pojam stil za pisanje), koja… Nastavi čitati

tabulator

tabulator 1. U informatici, još i tab, tipka na tipkovnici kojom se pokazivač na zaslonu pomiče za određeni broj mjesta u istom retku. 2. Istaknuti dio arhivske ili kataloške kartice koji služi za lakše rukovanje arhivom ili katalogom.

TASS

TASS (akr. od rus. Telegrafnoe Agentsvo Sovetskogo Soiuza), od 1925–92. služb. sovj. novinska agencija s jednom od najvećih svj. mreža dopisnika; 1992. nasljeđuje ju ITAR-TASS (Informacionnoe Telegrafnoe Agentstvo Rossii). Sljednik prve služb. rus. informacijske agencije SPTA (Sankt-Peterburgskoe telegrafnoe… Nastavi čitati

Tentor, Mate

Tentor, Mate, hrv. filolog i knjižničar (Cres, 12. III. 1882 – Zagreb, 8. V. 1956). U Beču diplomirao slavistiku. Prof. u Dubrovniku, Zadru i Splitu; 1927–43. ravnatelj Nac. i sveuč. knjižnice u Zagrebu. Proučavao povijest pisma. Djela: Pismo i… Nastavi čitati

tercija

tercija (lat.), tipografska slova veličine 16 točaka. Ime su dobila po tome što su bila treća po redu veličina.

Times, The

Times, The, nezavisni brit. dnevnik koji izlazi od 1785. u Londonu, isprva pod naslovom The Daily Universal Register, od 1788. pod sadašnjim naslovom. Osnivač John Walter stekao je ugled zahvaljujući gl. urednicima Thomasu Barnesu (od 1817–41) te Delaneu… Nastavi čitati