Adam z Veleslavína, Daniel

Adam z Veleslavína, Daniel, češki polihistor, prevoditelj, nakladnik i tiskar (Veleslavín, danas dio Praga, 31. VIII. 1546 – Prag, 18. X. 1599). Sveučilišni profesor u Pragu do 1576, kada se oženio kćerkom poznatoga tiskara Jiřija Melantricha i otada se posvetio nakladništvu i tiskarstvu, čime je dao velik doprinos razvoju humanističke obrazovanosti u Češkoj. Zaslužan za izdavanje takozvane Kraličke Biblije, priredio više rječnika (Dictionarum latinum; Silva quadrilinguis i dr.), objavljivao povijesna, pravna, vjerska i znanstvena djela.  Napisao jedinstveni Povijesni kalendar (autor ga naziva i Praškom kronikom) u kojem je bilježio najvažnije datume, događaje i ličnosti.