INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI I PODRUČJA

Aleksandrijska knjižnica

Aleksandrijska knjižnicanajveća knjižnica Staroga svijeta; sagradio ju je u ←III. stoljeću Ptolemej I. Soter po savjetu Demetrija Faleronskog, a znatno proširio njegov sin Ptolemej II. Filadelf usmjerivši se na sakupljanje svih knjiga napisanih na grčkome kao i… Nastavi čitati

Aletin Natali, Ivan

Aletin Natali, Ivanhrvatski polihistor i kolekcionar (Dubrovnik, 1670 – Dubrovnik, 26. I. 1743). Tajnik Dubrovačke Republike (1708–43), poliglot i bibliofil, sakupljao rukopise, iskopine – stare natpise, novac; njegova je knjižnica brojila 400 inkunabula. Dubrovačka akademija… Nastavi čitati

alineja

alineja (latinski) 1. Nov odjeljak teksta s uvučenim prvim redom; u inkunabulama i starijim knjigama umjesto uvlačenja retka stavljao se znak učinjen od velikog latinskog slova C (caput, tj. poglavlje). 2. Poseban stav u tekstu članka ili paragrafa pravne… Nastavi čitati

alma mater

alma mater (latinski: majka hraniteljica), slikovit naziv za sveučilište (daje duhovnu hranu). Naziv više domaćih i stranih časopisa sveučilištaraca, npr. Alma mater (Zagreb, 1935); Alma mater croatica (Zagreb, 1937–38) kao i njihovih udruženja.

almanah

almanah (arapski: al-manakh kalendar), povremena, obično godišnja publikacija s prilozima različita sadržaja; može biti zabavan, književan, stručan ili općeinformativan; često ga je teško razlikovati od sličnih publikacija kao što su zbornici, godišnjaci i kalendari. U kršćanskom svijetu naziv susrećemo… Nastavi čitati

alpaka

alpaka (Lama pacos), srodnik ljame, dvopapkar iz porodice deva. Živi u Andama. Odavno je udomaćena zbog dugačke vune i ukusna mesa.

Amanpour, Christiane

Amanpour, Christianeamerička novinarka (London, 12. I. 1958). Radi za svjetsku televizijsku mrežu → CNN od 1983. Od 2010. u ABC-u, 2012. vraća se na CNN te radi i kao kolumnistica za ABC News. Prati međunarodna politička… Nastavi čitati

amanuensis

amanuensis (latinski) 1. U starome i srednjem vijeku prepisivač rukopisa, pisar po diktatu; u starome Rimu tu su dužnost obnašali osobni tajnici, robovi ili libertini, u ranome srednjem vijeku uglavnom redovnici; od XIII. stoljeća razvija se stalež profesionalnih pisara i… Nastavi čitati

Ambrosiana

Ambrosiana 1. Biblioteca Ambrosiana, važna povijesna knjižnica, utemeljitelja kardinala → Federica Borromea i smještena u Palazzo dell’Ambrosiana iz XVII. stoljeću u Milanu. Posjeduje tiskana djela, inkunabule (Virgilija, Boccaccia), rukopise na izumrlim i suvremenim jezicima (sirijska verzija Biblije, Danteova… Nastavi čitati

American Broadcasting Company (ABC)

American Broadcasting Company (ABC)dio Capital Cites/ABC Inc., američke medijske i nakladničke korporacije sa sjedištem u New Yorku. Započela kao Radio Corporation of America (RCA), tzv. “Plava” mreža NBC-a (1927–45), prije početka redovitih tv programa; 1950-ih proširila svoje… Nastavi čitati

American Library Association (ALA)

American Library Association (ALA), najstarija i najveća udruga knjižničara; osnovana 1876. sa sjedištem u Chicagu, zalaže se za promociju i unapređenje knjižničarstva; opsežna nakladnička djelatnost. Okuplja 56 954 člana (1995); godišnja dotacija 5 493 000 USD te budžet 28 731 000 USD (1995).

anastatski pretisak

anastatski pretisak (grčki), prijenosni otisak, izveden s pomoću prijenosa već tiskanoga teksta na litografski kamen ili cinčanu ploču, kako bi ostao očuvan izvoran izgled starijeg izdanja; u tu se svrhu koristi i prefotografiranje. Bez autorova dopuštenja nakladnik ne smije anastatski umnažati izdanje nekog djela.

ANSA

ANSA (kratica za Agenzia Nazionale Stampa Associata), talijanska novinska agencija osnovana 1945. na kooperativnoj osnovi; nasljednica Agenzie Stefani (osn. 1854); sjedište u Rimu.

antikva

antikva (latinski), staro tipografsko pismo, nastalo u Italiji oko 1460; sinteza rimske kapitale kao uzora za velika, i karolinške minuskule za mala slova; razlikuje se renesansna, prijelazna i klasicistička antikva; rijetko u upotrebi do XIX. stoljeća, kada oživljava pod utjecajem… Nastavi čitati

AP

AP Associated Press

APA

APA Austria Presse Agentur

Archiv für slavische Philologie

Archiv für slavische Philologie, najstariji slavistički časopis, izlazio u Berlinu od 1876. do 1929. → Vatroslav Jagić, osnivač i urednik (do 1923), okupivši oko njega najuglednije slaviste, ali i filologe i jezikoslovce toga vremena, pribavio je slavistici… Nastavi čitati

Archivio storico per la Dalmazia

Archivio storico per la Dalmazia, talijanski časopis, izlazio u Rimu 1926–40; mjesečnik pokrenut u svrhu dokazivanja talijanske pripadnosti istočne obale Jadrana; osnivač Antonio Cippico. Po suradnicima i usmjerenosti iredentistički, u mnogobrojnim radovima donosi podatke o stvarnom stanju i… Nastavi čitati

ARD

ARD (kratica za Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland), njemačka udruga radijskih postaja, osnovana 1950. s ciljem razmjene i zajedničke produkcije programa. Godine 1953. osnovana u Münchenu Deutsches Fernsehen za pripremu zajedničkoga televizijskog programa.

arhiv

arhiv (latinski: archivum pismohrana), ustanova u kojoj se po pravilu trajno čuva, stručno obrađuje i daje na korištenje arhivska građa. U prošlosti se nazivom arhiv označivala cjelina dokumentarnog materijala nastala radom svakoga pojedinog državnog organa, organizacije, ustanove, obitelji ili… Nastavi čitati