Borromeo, Federico

Borromeo, Federico, kardinal, milanski nadbiskup (Milano, 18. VIII. 1564 – Milano, 21. IX. 1631). Studirao u Milanu i Bologni, u Piavi završio studij teologije; zaredio se 1580, proglašen kardinalom 1587. Od 1595. nadbiskup u Milanu. Osnivao crkve i odgojne zavode; neumorno radio na reformi klera, uvodeći kanone Tridentskoga sabora u svaki segment svećeničkoga života. Osnovao knjižnicu → Ambrosianu.