Ambrosiana

Ambrosiana 1. Biblioteca Ambrosiana, važna povijesna knjižnica, utemeljitelja kardinala → Federica Borromea i smještena u Palazzo dell’Ambrosiana iz XVII. stoljeću u Milanu. Posjeduje tiskana djela, inkunabule (Virgilija, Boccaccia), rukopise na izumrlim i suvremenim jezicima (sirijska verzija Biblije, Danteova Božanstvena komedija). 2. Pinacoteca Ambrosiana nalazi se u istom prostoru i sadrži zbirku slika, minijatura, grafičku zbirku i zbirku crteža te kiparska djela; važniji dio inventara Codice Atlantico, autograf Leonarda da Vincija.