amanuensis

amanuensis (latinski) 1. U starome i srednjem vijeku prepisivač rukopisa, pisar po diktatu; u starome Rimu tu su dužnost obnašali osobni tajnici, robovi ili libertini, u ranome srednjem vijeku uglavnom redovnici; od XIII. stoljeća razvija se stalež profesionalnih pisara i prepisivača. 2. U knjižničarskom zvanju u Austriji naziv za početnika (koristio se do 1912).