INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI I PODRUČJA

arhivist

arhivist, stručnjak koji se brine za arhive i arhivsku građu; kao profesija ustanovljen u XIX. stoljeću kada je brojnost dokumenata države i drugih institucija zahtijevala specijalističku obradu. Prve su arhivističke škole École Nationale des Charles u Parizu i Bayerische… Nastavi čitati

arhivska građa

arhivska građa, sav izvoran i reproduciran (pisan, crtan, tiskan, snimljen i na drugi način zabilježen) dokumentarni materijal koji je važan za povijest i druga znanstvena područja te za kulturu uopće, nastao tijekom svrhovite i organizirane aktivnosti, radi nekog administrativnog,… Nastavi čitati

Arhivski vjesnik

Arhivski vjesnik, znanstveni i stručni godišnjak Hrvatskog državnog arhiva, izlazi od 1958. u Zagrebu nastavljajući se na Vjesnik Kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog arkiva (1899–1920) te Vjesnik Kr. državnog arkiva (1925–45). Bavi se pitanjima arhivistike i arhivske djelatnosti te pomoćnim povijesnim znanostima,… Nastavi čitati

Arkiv za pověstnicu jugoslavensku

Arkiv za pověstnicu jugoslavensku, prvi hrvatski znanstveni povijesni časopis, izlazio u Zagrebu 1851–75. u izdanju Društva za jugoslavensku pověstnicu i starine, urednik Ivan Kukuljević Sakcinski. Objavljeno je 12 knjiga Arkiva u kojima Kukuljević i suradnici → Frano Carrara… Nastavi čitati

Arti musices

Arti musices, hrvatski muzikološki zbornik, izlazi od 1969. godišnje, od 1976. polugodišnje u Zagrebu u izdanju Hrvatskog muzikološkog društva, Odsjeka za povijest hrvatske glazbe HAZU i Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu; prvi urednik → Josip Andreis (do 1971).… Nastavi čitati

Associated Press (AP)

Associated Press (AP), američka novinska agencija, kooperacija više od stotinu američkih novinskih i radijskih postaja. Osnovana 1846. u New Yorku; od 1856. djeluje pod imenom New York Associated Press. Od 1935. ima prvu neprestanu međunarodnu telefaks mrežu u SAD-u… Nastavi čitati

Asurbanipalova knjižnica

Asurbanipalova knjižnica, knjižnica arhiv otkrivena prilikom arheoloških iskapanja u Mezopotamiji potkraj XIX. stoljeća; pronađeno više od 20 000 glinenih pločica koje se čuvaju u Britanskom muzeju u Londonu. Knjižnicu je u svojoj palači u Ninivi osnovao Asurbanipal, želeći… Nastavi čitati

ATS

ATS Agence Télégraphique Suisse

Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria

Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria, talijanski povijesni časopis, izlazi uz prekide od 1885, prvo u Poreču, od 1927. u Puli te od 1949. u Veneciji. Zastupa talijanaške teze o Istri, a važan je… Nastavi čitati

Augstein, Rudolf

Augstein, Rudolf, njemački publicist (Hannover, 5. XI. 1923 – Hamburg, 7. XI. 2002). Od 1946. izdavač političkoga tjednika Der Spiegel. Napisao, među ostalim, Zrcaljenja (1964), Fridrih Pruski i Nijemci (1968), Isus, čovječji sin (1972), Njemačka, jedina domovina? (1990).

Austria Presse Agentur (APA)

Austria Presse Agentur (APA), austrijska novinska agencija osnovana 1946.

Bacotich, Arnolfo

Bacotich, Arnolfo, talijanski povjesničar i publicist (Split, 8. IX. 1875 – Rim, 27. XI. 1940). Od 1923. živio u Rimu, gdje pokreće i uređuje Il Globo illustrato, periodični list za politiku i kulturu. Jedan… Nastavi čitati

Baedeker

Baedeker, njemački nakladnik, prvi objavljuje priručnike za turiste, vodiče – bedekere, tiskane na raznim jezicima; ističe se upotreba zvjezdica za označivanje posebno zanimljivih objekata i pouzdanih hotela. Osnovan 1827. u Koblenzu, ime dobio po osnivaču Karlu Baedekeru (1801–59);… Nastavi čitati

bakrotisak

bakrotisak, tiskarska tehnika dubokoga tiska za otiskivanje ilustracija, kataloga, tapeta, savitljive ambalaže, novčanica, maraka i dr.

Bankarstvo

Bankarstvo, prvi hrvatski časopis za bankarstvo i financije. Izlazio je mjesečno od 1924. do 1932. u Zagrebu, središtu bankarstva u tadašnjoj Jugoslaviji. Urednici su bili Ljubomir St. Kosier, Stanko Deželić i Stjepan Crnić, a suradnici domaći i inozemni financijski… Nastavi čitati

Barbieri, Frane

Barbieri, Frane, hrvatski novinar i publicist (Makarska, 25. XI. 1923 – Torino, 9. VIII. 1987). Godine 1947. počinje novinarski rad u listu Naprijed; 1960-ih godina bio je glavni i odgovorni urednik vodećih dnevnih… Nastavi čitati

Baromić, Jakob

Baromić, Jakob (Jakov), hrvatski tiskar (otok Krk, 2. polovica XVI. stoljeća). U Mlecima tiskao Ofičje od blažene Gospoje, 1571, hrvatskom (zapadnom) ćirilicom. To je hrvatsko izdanje proširene knjige Horarum Liber. U knjizi je uz dodane Zdravomariju i Očenaš… Nastavi čitati

Bartulica, Milostislav

Bartulica, Milostislav, hrvatski publicist i književnik (Kotor, 6. V. 1893 – Zagreb, 20. I. 1984). Pravo studirao u Grazu 1912, književnost u Beogradu 1913/14. te francuski jezik u Ženevi. Od 1910. javlja se u… Nastavi čitati

Battara

Battara, obitelj tiskara, nakladnika i knjižara iz Zadra. Objavljivali su djela na hrvatskom, talijanskom i latinskom jeziku u vlastitoj tiskari (1803–74). Antonio Luigi, osnivač tiskare (Zadar, 20. VI. 1768 – Zadar, 14. V. 1817), prvi… Nastavi čitati

baza podataka

baza podataka, skup međusobno povezanih podataka koji se mogu pretraživati; u strojnoj obradi to je organizirana zbirka strojno čitljivih zapisa koja sadrži bibliografske ili dokumentarno povezane podatke. Prema sadržaju mogu biti referencijske, kada daju informacije o primarnim dokumentima,… Nastavi čitati