Archiv für slavische Philologie

Archiv für slavische Philologie, najstariji slavistički časopis, izlazio u Berlinu od 1876. do 1929. → Vatroslav Jagić, osnivač i urednik (do 1923), okupivši oko njega najuglednije slaviste, ali i filologe i jezikoslovce toga vremena, pribavio je slavistici istaknuto mjesto u svijetu. Časopis je objavljivao veći broj radova o pitanjima hrvatskog jezika i njegovim narječjima. Prvih 37 knjiga uredio je Jagić, zatim → Erich Berneker (od 38. do 42. knjige).