Aletin Natali, Ivan

Aletin Natali, Ivanhrvatski polihistor i kolekcionar (Dubrovnik, 1670 – Dubrovnik, 26. I. 1743). Tajnik Dubrovačke Republike (1708–43), poliglot i bibliofil, sakupljao rukopise, iskopine – stare natpise, novac; njegova je knjižnica brojila 400 inkunabula. Dubrovačka akademija ispraznih povjerila mu je, uz Đuru Matijaševića i Dživu Sarova Bunića, da sastavi trojezični latinsko-talijansko-hrvatski rječnik s gramatikom hrvatskog jezika; izrađena su samo prva tri slova (građa pohranjena u knjižnici Male braće u Dubrovniku).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: