Aachenski mir

Aachenski mir, mirovni ugovor sklopljen 12. I. 812, nakon višegodišnjeg ratovanja, između franačkog cara Karla Velikog i bizantskog cara Mihaela Rangabea. Mirovnim odredbama uspostavljena je crta razgraničenja između bizantskih i franačkih stečevina. Na hrvatskom prostoru dalmatinsko priobalje (gradovi Zadar, Trogir, Split i Dubrovnik) i otoci pripali su Bizantu, a Istra i Hrvatska Franačkoj. Konačno razgraničenje stečevina nije nikada potpuno provedeno. Nakon ovog mira hrvatska država postupno iznutra jača i čvršće se integrira u onodobni kulturni i politički sustav Europe.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: