Abdera

Abdera (danas Ávdhira), grad u Traciji blizu ušća Nesta na današnjem rtu Bulustri u Grčkoj. Prema legendi osnovao ga je Heraklo; prema povijesnim izvorima klazomenska kolonija (←VII. st.). Razorili ga Tračani; obnovljen ←543. Neko vrijeme pod perzijskom vlašću; potom slobodan grad i član Delskog saveza. Teško poražen u ratu s Tribalima (←367). Stanovnike Abdere smatrali su umno ograničenima, te se naziv Abderićanin rabio kao istoznačnica za priglupa čovjeka. Grad Abdera dao je grčkoj povijesti nekoliko istaknutih osoba (Demokrit, Protagora).