Abdul Medžid I.

Abdul Medžid I., osmanski sultan (Carigrad, 24. II. 1823 – Carigrad, 25. VI. 1861). Sin sultana → Mahmuda II., otac Murata V., → Abdula Hamida II., → Mehmeda V. i → Mehmeda VI. Zavladao nakon očeve smrti 1839. Djelovao na reorganizaciji države (→ tanzimat) i iste godine donio → hatišerif kojim se jamči sigurnost života i privatnoga vlasništva, pravedno sudstvo, vjerska ravnopravnost, porezna reforma, opće novačenje i dr. Za njegove vladavine Egipat je postao samostalan pašaluk (1841); uspješno ratovao protiv Rusije (→ Krimski rat); Pariškim mirom (1856) postigao priznanje cjelovitosti Turske.