Mehmed V. (Mehmed Rešad)

Mehmed V. (Mehmed Rešad), osmanski sultan (Carigrad, 2. XI. 1844 – Carigrad, 3. VII. 1918). Sin sultana → Abdula Medžida I. Do stupanja na prijestolje konfiniran. Svestrano obrazovan, bavio se perzijskom i osmanskom književnošću. Na vlast došao nakon abdikacije brata
→ Abdula Hamida II. (1909). Želio vladati ustavno, predao faktičnu vlast Odboru jedinstva i napretka (liberalno-nacionalistička organizacija mladoturskoga pokreta). Tripolitanskim ratom 1911. izgubio u korist Italije Libiju i Dodekanez. U balkanskim ratovima (1912–13) izgubio većinu balkanskih zemalja. U I. svjetskom ratu sudjelovao na strani Centralnih sila. Umro u doba faktičnog raspada Osmanskoga Carstva.