Mahmud II.

Mahmud II.
Mahmud II., osman. sultan (Carigrad, 20. VII. 1785 – Carigrad, 1. VII. 1839). Vladao od 1808. Posljednji vladar iz dinastije Osmana Osvajača. Već poč. vladavine suočen s terit. gubicima Osman. Carstva; odlukama Bečkoga kongresa 1815. Besarabija je pripala Rusiji, Jonski otoci i Srbija stekli su autonomiju. God. 1829. gubi i Grčku. Mirom u Drinopolju 1829. prisiljen Rusiji ustupiti ušće Dunava, potvrditi privilegije Vlaškoj i Moldaviji, te 1830. priznati Srbiji proširenu samoupravu. Mirom u Kutahiji 1833. egip. pašu Mehmeda Aliju morao je priznati za nasljednog potkralja u Egiptu. U unutarnjoj politici uveo obvezno školovanje te provodio modernizaciju Carstva.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: