Aachen

Aachen, gradska vijećnica
Aachen (francuski: Aix-la-Chapelle), grad u Nordrhein-Westfalenu u Njemačkoj, blizu njemačko-belgijsko-nizozemske tromeđe; 240 086 stanovnika (2012). Raznovrsna industrija (metaloprerađivačka, strojogradnja, staklarska, tekstilna i dr.) rano razvijena na temelju manufakturne proizvodnje i nalazišta ugljena i ruda u blizini. Poznatiji proizvodi: automobilske gume, staklo, igle, čokolada i medenjaci (Aachener Printen). Važno kulturno i turističko središte; u europskim razmjerima znamenita stolna katedrala iz VIII. stoljeća (grobnica → Karla Velikog i → Otona III.; riznica). Gradska vijećnica iz XIV. stoljeća. Biskupsko sjedište. Visoka tehnička škola, knjižnice, gradski arhiv, muzeji. Poznato lječilište (Bad Aachen) na termomineralnim vrelima (rimske Aquae Grani). Aachen postaje važan u VIII. stoljeću kada je Karlo Veliki dao sagraditi dvor i katedralu, te Aachen proglasio glavnim gradom svojega carstva. U katedrali su okrunjeni gotovo svi carevi Rimsko-Njemačkoga Carstva do 1531. Stradanja za vjerskih ratova u XVI. stoljeću i izbor Frankfurta na Majni za krunidbeni grad njemačkih vladara (1562) uzrokuje opadanje grada. Godine 1794. francuska okupacija; 1801. Aachen je priključen Francuskoj, a 1815. Pruskoj. U II. svjetskom ratu bio je teško razoren u borbama za prilaz Ruhru.