Aachenski kongres

Aachenski kongres, održan u Aachenu 1818. između država Svete Alijanse (Rusija, Austrija, Pruska i Engleska). Tijekom kongresa savezu se priključila i Francuska, čime je vladavina četiriju država (tetrarhija) nad Europom pretvorena u peterovlašće (pentarhija). Odlučeno da se s teritorija Francuske povuku savezničke postrojbe, ondje prisutne od 1815. (nakon bitke kraj Waterlooa).