Nāblus ili Nābulus

Nāblus ili Nābulus
Nāblus ili Nābulus (hebr. Shekhem), grad u sred. Palestini, u području Zap. obale; 133 100 st. Leži u plodnoj dolini između gorja Gerizim (Jabal aţ-Ţűr) i Ebal (Jabal ‘Aybāl), u pokrajini Samariji, 60 km s od Jeruzalema. Trg. i obrtničko središte; trgovina poljoprivr. proizvodima (vinova loza, masline, pšenica). Proizvodnja vina, sapuna od maslinova ulja, aluminija, metalnoga namještaja. Prerada vune, kože i duhana. Cestovno križište. Džamija (XII. st.) i drugi kult.-pov. spomenici (Jakovljev izvor, rim. amfiteatar i dr.) u starom dijelu grada. Sveučilište. Ruševine drevnoga utvrđenoga bibl. grada i od današnjega naselja. Tragovi naselja datiraju iz ←XIX. st. (Shechem ili Sichem). Današnji grad osnovali Rimljani 72. u blizini staroga grada (Flavia Neapolis, poslije Julia Neapolis ili Neapolis). Osvojili ga Arapi 636, pod križarima od 1099–1187 (važno središte Jeruzalemskoga Kraljevstva). Do 1918. pripadao Turskoj, od 1948. Jordanu, Izraelci ga okupirali 1967. Nakon toga središte čestih palestinskih pobuna. Od 1995. dio područja Palestinske samouprave. Teško stradao u potresu 1927.