N’Djamena

N’Djamena
N’Djamena (do 1973. Fort-Lamy), gl. grad Čada; 721 100 st. Leži na utoku Logonea u Chari, na JZ zemlje, na granici s Kamerunom. Gl. gosp., upr. i kult. središte. Prehr., tekst. ind. Trg. središte poljoprivr. područja; uzgoj pamuka; stočarstvo; ribarstvo. Prom. križište. Međunar. zračna luka. Sveučilište (1971), nac. muzej (1963) s paleontološkom, pretpov. i etnografskom zbirkom. Velika džamija (1974–78), katedrala, muzej. Osn. 1900, razvijao se kao kolon. upr. i voj. postaja Francuske zap. Afrike, ali je do stjecanja nezavisnosti Čada bio malo naselje naroda Kotoko. Gl. grad nezavisnog Čada od 1960. Okupirale ga libijske snage 1980–81. za građ. rata koji je započeo još sred. 1960-ih.