Naberežnye Čelny

Naberežnye Čelny (do 1930. Čelny, 1982–88. Brežnjev), grad i pristanište na r. Kami u sjev. Tatarstanu, zap. Rusija; 518 900 st. Industr. središte; naglo se razvio nakon 1969. (do 1976. broj stanovnika se ušesterostručio), kada je podignut kompleks tvornica teretnih vozila i dizelskih motora KamAZ (poslije i proizvodnja kamiona i autobusa), jedan od najvećih na svijetu. Elektrotehn., prehr., drvna ind. Hidroelektrana. Nuklearna elektrana. Politehn. i drugi instituti. Zračna luka. Grad od 1930.