Abecedar: N

Nabokov, Vladimir, Vladimirovič

Nabokov, Vladimir, Vladimirovič, ruski i američki književnik (Sankt Peterburg, 22. IV. 1899 – Montreux, 2. VII. 1977). S obitelji emigrirao 1919. u Berlin, poslije u Englesku, gdje je studirao zoologiju i književnost, živio u Berlinu… Nastavi čitati

Nabonid

Nabonid (babilonski Nabunaid), šesti i posljednji vladar Novobabilonskog Carstva. Vladao od ←556. do ←539. Došao na vlast drž. udarom. Slovio kao dobar poznavatelj babilonske povijesti. Težio obnoviti drevne kultove (kult božanstva mjeseca Sina) i stare hramove (Haran, Sipar).

Nabopolasar

Nabopolasar (babilonski Nabu-aplu-usur), utemeljitelj Novobabilonskog (Kaldejskog) Carstva, u kojem je Kaldeja imala pretežitu moć. Otac → Nebukadnezara. Vladao od ←626. do ←605. U savezu s Medejom ←612. zauzeo Ninivu.

naboruša, američka ili oposum

naboruša, američka ili oposum (Didelphis virginiana), tobolčar iz por. amer. štakoraša (Didelphidae). Duga o. 45 cm, ima ljuskav rep dug o. 40 cm, teška 2–5,5 kg. Dlaka joj je siva, smeđa ili crvenkasta, rijetko bijela. Hrani se malim… Nastavi čitati

Nabu (Nebo)

Nabu (Nebo), babilonski bog umijeća pisanja i mudrosti. Sin boga Marduka, u gradu Borsippi imao glasovito svetište zvano Ezida. U ←I. st. štuje se i u Asiriji i Siriji, os. u Palmiri. Prikazivan je s glinenom pločicom i perom kojim ispisuje sudbinu.

Nabukodonosor → Nebukadnezar

Nabukodonosor Nebukadnezar

Nabūl ili Nabeul

Nabūl ili Nabeul, gl. grad istoimenog vilajeta u sjeveroist. Tunisu, na sjev. obali Hammametskog zaljeva (Sredozemno more), 65 km ji od grada Tunisa; 60 200 st. Trg. središte. Proizvodnja maslinova ulja, keramike i parfema; kamenolomi. Uzgoj agruma, maslina,… Nastavi čitati

Nâbulus → Nâblus

NâbulusNâblus

NACA

NACA (akr. od engl. National Advisory Committee for Aeronautics), amer. nac. agencija za promoviranje zrakoplovnih istraživanja, osn. 3. III. 1915, prestala s radom 1. X. 1958, a osoblje, oprema i prostor postaje osnova nove Agencije… Nastavi čitati

Nacala

Nacala (ranije Maiaia), grad i luka u provinciji Nampuli u sjev. Mozambiku, na obali Indij. oceana, na završetku duboko uvučena zaljeva Fernaoa Velosa; 224 800 st. Proizvodnja cementa. Prerada poljoprivr. proizvoda. Izvoz pamuka, sisala i kopre, uvoz naftnih derivata… Nastavi čitati

Náchod

Náchod, grad u sjev. Češkoj, Kralovéhradecký kraj, na r. Metuje, 120 km si od Praga, nedaleko od granice s Poljskom; 21 200 st. Tekst., elektrotehn., gumarska ind., pivovara. Renesansni dvorac (XVI. st., barokiziran u XVII. st.) s galerijom… Nastavi čitati

Nachtigal, Gustav

Nachtigal, Gustav, njem. istraživač Afrike (Eichstedt, Brandenburg, 23. II. 1834 – Atlantski ocean, uz obalu rta Palmas, Liberija, 19. IV. 1885). Od 1868–74. istraživao sred. Saharu, dotad nepoznatu Europljanima (regije Tibesti i Borkou u današnjem… Nastavi čitati

nacija

nacija (lat.), polit. zajednica zasnovana na zajedničkom podrijetlu svojih članova, jeziku, običajima, pov. tradiciji i kulturi. Pojam n. javlja se prvi put u sr. vijeku i označava skupine ljudi koje povezuje zajedničko geogr. podrijetlo, npr. skupine studenata srednjovj. sveučilišta, terit.… Nastavi čitati

nacionalizacija

nacionalizacija (franc.), postupak države kojim priv. vlasništvo poduzeća i pojedinaca prenosi u svoje vlasništvo. Može biti potpuna ili djelomična, s obzirom na činjenicu odnosi li se na sva dobra i resurse i poduzeća unutar države, ili na samo jedan dio.… Nastavi čitati

nacionalizam

nacionalizam (franc. i njem.), ideologija koja ističe privrženost jednoj etničkoj skupini. Pojam tradicionalno označuje pretjerano izražavanje nac. osjećaja na račun pripadnika drugih nacija uz očitovanje etnocentrizma, ksenofobije, katkada i rasizma u odnosu na druge nacije. Polit. pokret koji zagovara afirmaciju… Nastavi čitati

nacionalna država

nacionalna država, država koja pokriva geogr. područje na kojem živi narod koji se identificira kao zajednica koja je nastala na temelju zajedničkog jezika, povijesti, kulture i etničkih osobina i koju povezuje jedinstven polit. sustav. Suverena država u kojoj dominira… Nastavi čitati

Nacionalna garda

Nacionalna garda, naziv za oružane postrojbe građana u Francuskoj (Garde Nationale) u XVIII. i XIX. st. Razvila se iz civilnog redarstva i (za razliku od redovite vojske) birala je vlastite zapovjednike, a građani su službu u N. g. obavljali… Nastavi čitati

Nacionalna i sveučilišna knjižnica (NSK)

Nacionalna i sveučilišna knjižnica (NSK), nac. knjižnica RH te sred. knjižnica Zagreb. sveučilišta. Najveća knjižnica u Hrvatskoj s posebno vrijednim fondovima u zbirkama: Zbirka rijetkih knjiga i rukopisa, Grafička zbirka (1919), Muzička zbirka (1943), Zbirka geografskih karata i atlasa… Nastavi čitati

nacionalni dohodak

nacionalni dohodak, vrijednost svih proizvoda i usluga neke zemlje u jednoj godini; izražava se u novčanoj jedinici pojedine zemlje, ili radi mogućnosti usporedbe u nekoj od vodećih svj. valuta. U Hrvatskoj se kod izračuna n. d. izuzimaju porezi i… Nastavi čitati

nacionalni jezik

nacionalni jezik, zajednički jezik kojim govore i pišu pripadnici jednoga naroda/nacije kao cjeline, što je knjiž. (kult., saobraćajni/komunikacijski) jezik kojim se služe u međusobnom saobraćaju/komunikaciji i u javnom životu (i obično različit od pojedinih dijalekata polaznoga jezika), dok se… Nastavi čitati