nacija

nacija (lat.), polit. zajednica zasnovana na zajedničkom podrijetlu svojih članova, jeziku, običajima, pov. tradiciji i kulturi. Pojam n. javlja se prvi put u sr. vijeku i označava skupine ljudi koje povezuje zajedničko geogr. podrijetlo, npr. skupine studenata srednjovj. sveučilišta, terit. sekcije crkv. delegata i dr., a u XIX. st. poprima značenje koje se odnosi na stanovništvo jedne zemlje, odn. narod, koji povezuje pripadnost zajedničkom etničkom podrijetlu odn. identitetu. U međunar. odnosima n. označuje narod konstituiran u državu kao monoetničku ili multietničku zajednicu.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: