nacionalizam

nacionalizam (franc. i njem.), ideologija koja ističe privrženost jednoj etničkoj skupini. Pojam tradicionalno označuje pretjerano izražavanje nac. osjećaja na račun pripadnika drugih nacija uz očitovanje etnocentrizma, ksenofobije, katkada i rasizma u odnosu na druge nacije. Polit. pokret koji zagovara afirmaciju nacije kao homogena kolektiviteta koji je depozitar tradic., tipičnih i ekskluzivnih vrijednosti povezanih uz etničku pripadnost. U međunar. odnosima, ideologija i pokret koji teži stvaranju nac. države, bilo kao posljedice procesa dekolonizacije, bilo odvajanja etničkih skupina iz multietničkih zajednica. U tom smislu, pojmom su katkad pozitivno označavani oslobodilački i populistički pokreti afro-azijskih i latinskoamer. zemalja. Također, u kontekstu slabije razvijenih dijelova svijeta globalizacijskim procesima, govori se i o “novom nacionalizmu” čiji sadržaj nije etničke prirode, te se po tome razlikuje od etnocentrističkog i ksenofobičnog → šovinizma.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: