nacionalna država

nacionalna država, država koja pokriva geogr. područje na kojem živi narod koji se identificira kao zajednica koja je nastala na temelju zajedničkog jezika, povijesti, kulture i etničkih osobina i koju povezuje jedinstven polit. sustav. Suverena država u kojoj dominira jedna nacija odn. narod. N. d. čine teritorij, narod i drž. aparat, a u međunar. odnosima nastupa kao nositelj suverenosti i kao autonomni subjekt. Nakon II. svj. rata nastoje se eliminirati negativne posljedice djelovanja n. d. u međunar. odnosima razvojem sustava međunar. integracija.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: