Abecedar: N

Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ)

Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ), osnovan na temelju Deklaracije II. zasjedanja Antifašističkoga vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ), vrhovno naredbodavno i izvršno tijelo koje je obnašalo prerogative vlasti na okupiranom teritoriju Kraljevine Jugoslavije. Sastojao se od predsjednika, triju potpredsjednika i… Nastavi čitati

nacionalni park

nacionalni park, zaštićeno područje od državne važnosti, prema stupnju zaštite odmah nakon strogoga rezervata; prostrano, pretežno neizmjenjeno područje kopna i/ili mora iznimnih i višestrukih prirodnih vrijednosti koje obuhvaća jedan ili više sačuvanih ili neznatno izmijenjenih ekosustava. Svrha mu je… Nastavi čitati

Nacionalni park Brijuni

Nacionalni park Brijuni, otočna skupina uz jugozapadnu obalu Istre, u Istarskoj županiji. Nacionalnim parkom → Brijunsko otočje proglašeno je 1983; sadašnje granice utvrđene su 1999. Nacionalni se park sastoji od dva veća (Veli Brijun, 5,6 km2, i… Nastavi čitati

Nacionalni park Kornati

Nacionalni park Kornati (latinski corona: kruna), otočje u Jadranskom moru između zadarskog i šibenskog arhipelaga, u Šibensko-kninskoj županiji. → Kornatsko otočje prvi put je zaštićeno 1967., kada je zajedno s jugoistočnim dijelom Dugoga otoka i zaljevom Telašćicom proglašeno rezervatom prirodnih… Nastavi čitati

Nacionalni park Krka

Nacionalni park Krka, obuhvaća tok rijeke Krke te donji tok i ušće rijeke Čikole, u Šibensko-kninskoj županiji. Ime je dobio po rijeci → Krki, dvije trećine toka koje protječu kroz nacionalni park. Rijeka Krka izvire 3,5 km sjeveroistočno… Nastavi čitati

Nacionalni park Mljet

Nacionalni park Mljet, najstariji otočni nacionalni park u Hrvatskoj. Uspostavljen 11. IX. 1960. Smješten na sjeverozapadnom dijelu otoka. Površina nacionalnog parka iznosi 53,7 km2 (površina otoka 100,4 km2). Obuhvaća dva zaljeva jezerskoga izgleda (Mljetska jezera), koji su… Nastavi čitati

Nacionalni park Paklenica

Nacionalni park Paklenica, nacionalni park između Jadranskog mora i Velebita, u Ličko-senjskoj županiji; površine 95 km2. Prostor je proglašen nacionalnim parkom 1949. zbog posebnosti krških oblika te bogatstva šumskih područja. Ime parka potječe od riječi paklina, što… Nastavi čitati

Nacionalni park Plitvička jezera

Nacionalni park Plitvička jezera, sustav od 16 međusobno povezanih jezera smještenih između Male Kapele i Ličke Plješevice na nadmorskoj visini od 636 m do 503 m; površine 1,98 km2. Ime nacionalnoga parka potječe od riječi plitvice, pličine,… Nastavi čitati

Nacionalni park Risnjak

Nacionalni park Risnjak, najviši planinski masiv u Gorskom kotaru, u Primorsko-goranskoj županiji, 15 km sjeveroistočno od Rijeke, zapadno od Delnica; najviši je vrh Veliki Risnjak (1528 m). Ime  je dobio po životinji risu (Lynx linx). Građen je… Nastavi čitati

Nacionalni park Sjeverni Velebit

Nacionalni park Sjeverni Velebit, nacionalni park na sjevernom dijelu → Velebita; nacionalnim parkom proglašen 1999. godine. Ranije je već bilo četiri područja s posebnom zaštitom: strogi rezervat → Hajdučki i Rožanski kukovi (1120 ha), Velebitski botanički vrt (spomenik… Nastavi čitati

nacionalno bogatstvo

nacionalno bogatstvo, sva materijalna dobra i resursi kojima raspolaže određena država na određeni dan, pod uvjetom da se ta dobra mogu iskoristiti u zadovoljavanju potreba stanovnika odn. članova zajednice. O veličini i strukturi n. b. ovisi ekon. razvijenost zemlje… Nastavi čitati

nacionalno pitanje

nacionalno pitanje, skup polit. zahtjeva za slobodnim razvojem nacije. U prvo vrijeme javlja se kao polit. zahtjev za ostvarenjem prava na punu kult. i jezičnu autonomiju, a potom kao zahtjev za ukidanjem svakog oblika nac. nejednakosti i za ostvarenje… Nastavi čitati

nacizam (nacionalsocijalizam)

nacizam (nacionalsocijalizam), politička doktrina njem. Nacionalsocijalističke radničke partije (NSDAP), mješavina nacionalističkih, ksenofobičnih i rasističkih ideja o ugroženosti jedinstvene njem. nacije od nenjemačkih etničkih elemenata unutar zemlje i vanj. neprijatelja, klas. zap. demokracije. Osnove je izložio A. Hitler u knjizi… Nastavi čitati

načelnik stožera

načelnik stožera, voj. časnik koji rukovodi radom stožera na planiranju i provedbi operativno-nastavnih, obavještajnih, organizacijsko-mobilizacijskih, uredskih i drugih stožernih poslova. Gl. je pomoćnik zapovjednika u razradi i provedbi njegovih zamisli i odluka. Najčešće koordinira rad ostalih dijelova zapovjedništva. Postoji… Nastavi čitati

načelo

načelo, ono po čemu se nešto zbiva (princip); općenito, ono o čemu nešto drugo ovisi kao posljedica (počelo, temelj). Obično se razlikuje sadržajno i metodičko n. Prvo je temelj bitka, izvor svega postojećeg i ljudske spoznaje (prapočelo). Metodičko n.… Nastavi čitati

načelo supsidijarnosti → supsidijarnost

načelo supsidijarnostisupsidijarnost

načelo univerzalnosti

načelo univerzalnosti, temeljna postavka sveopće primjene nekoga prav. načela ili akta. Po n. u. dio pravila međunar. prava primjenjuje se na sve države, odn. između svih država i od strane svih država, a razvilo se os. na području primjene… Nastavi čitati

Načertanije

Načertanije, politički program koji je 1844. sastavio → Ilija Garašanin, tada ministar unutarnjih poslova u vladi Aleksandra Karađorđevića, a koji razvija vanjsko-politička presezanja Srbije prema susjednim područjima pod osmanskom vlašću, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru… Nastavi čitati

Načezi (Natchez)

Načezi (Natchez), sjevernoamer. indijanska skupina uz juž. Mississippi. Bavili su se uzgojem kukuruza, skupljanjem divljih biljaka i lovom. Živjeli su u raslojenom društvu, štovali kult Sunca. U ratovima 1716–29. Francuzi su N. dijelom protjerali, a dijelom zarobili.

način

način, u gramatici, jedna od kategorija koje su značajne za glagol. U hrv. jeziku četiri su načina: indikativ (izjavni način; njime se izriče stav govornika prema onomu o čemu se iskazuje predikatom; izražava se u kategoriji vremena), imperativ (zapovjedni… Nastavi čitati