Načertanije

Načertanije, politički program koji je 1844. sastavio → Ilija Garašanin, tada ministar unutarnjih poslova u vladi Aleksandra Karađorđevića, a koji razvija vanjsko-politička presezanja Srbije prema susjednim područjima pod osmanskom vlašću, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i sjevernu Albaniju. Izvorno, program je na poticaj grofa → Adama Czartoryskog, vođe poljske emigracije u Parizu, izradio Franjo Zach, kao program stvaranja velike južnoslavenske države na razvalinama dvaju carstava, ali ga je Garašanin pretvorio u velikosrpski program obnove Dušanova carstva i njegove dogradnje prema zapadu na sve “srpske zemlje”.