Gabaon

Gabaon (hebr. Gibeon), drevni kanaanski grad. U ←XIII. st. nastanjuju ga Hivijci, koji (prema Bibliji) sklapaju savez s Izraelcima i pokoravaju im se. Do Salamonova doba kultno središte Izraelaca, mjesto prinošenja žrtava. Vjerojatno istovjetan s arheol. lokalitetom El-Jib (8 km sz od Jeruzalema), gdje su pronađeni ostaci grada iz ←II. tisućljeća.