abba

abba (aramejski: ab otac, kratica imena Abraham), starozavjetni naziv za praoca, proroka; uzvik u molitvi. Pojavljuje se u kasnijoj rabinskoj literaturi najčešće u obiteljskom nazivlju. U → Novom zavjetu molitveni uzvik kod Isusa i prvih kršćana sa značenjem uske povezanosti Boga s ljudima. Na starokršćanskom Istoku označava duhovnog oca, poglavara zajednice, a kod Židova označava svećenika, učenjaka, učitelja.