Biblija

Biblija (latinski: Biblia, singularizirana množina grčke riječi bíblos knjiga), zbirka knjiga koja je kršćanima i Židovima sveta, te se smatra Božjom objavom. Biblijske knjige nastajale su u razdoblju od ←XIII. do II. stoljeća. Biblija se dijeli na Stari zavjet (obuhvaća 46 knjiga koje sadrže postanak svijeta, povijest Židova, proročke i mudrosne knjige) i Novi zavjet (koji se sastoji od 27 knjiga i obuhvaća četiri Evanđelja, Djela apostolska, poslanice apostola i Otkrivenje). Židovi priznaju samo knjige pisane izvorno hebrejskim i dijelom aramejskim jezikom, dok kršćani priznaju i knjige pisane grčkim jezikom. Biblija počinje Knjigom Postanka, a završava Otkrivenjem ili Apokalipsom. Ne postoje autografi biblijskih knjiga nego su sačuvani prijepisi u raznim kodeksima pronađenima od najstarijih vremena sve do XX. stoljeća, npr. Kumranski rukopisi pronađeni 1947. Od prijevoda su najpoznatiji Septuaginta na grčkom i Vulgata sv. Jeronima na latinskome.

Biblija, prijevod Jurja Dalmatina, Witemberg, 1584.

Biblija, stranica Biblije iz katedrale u Toledu, XIII. st.

Biblija, Biblija Starog zavjeta MR 156, XIV. st. Zagreb, Metropolitanska knjižnica