a priori

a priori (latinski: iz prethodnog) filoz Oznaka za spoznaju koja dolazi prije svakog iskustva, a osnovne značajke su joj općenitost i nužnost. Prema Aristotelu i po njemu skolasticima, spoznaja a priori proizlazi iz uzroka i razloga, za razliku od spoznaje a posteriori koja proizlazi iz učinka i posljedice. Drukčije značenje pojmovima dao je Immanuel Kant, osnivač nauke o apriorizmu. Po njemu spoznaja a priori proizlazi iz čistog uma, a spoznaja a posteriori iz iskustva i empirije. U svakodnevnom govoru, unaprijed, bez razmatranja.