Abbagnano, Nicola

Nicola Abbagnano
Abbagnano, Nicola, talijanski filozof (Salerno, 15. VII. 1901 – Milano, 9. IX. 1990). Sveučilišni profesor u Torinu, pristaša pozitivnog egzistencijalizma, drži pojam mogućnosti osnovnim instrumentom egzistencijalne analize (čovjek bira onu mogućnost koju je spoznao kao svoju i koja utemeljuje njegovo dostojanstvo i vrijednost kao čovjeka). Uglavnom se bavi problemima religije i slobode, spoznajno-teoretskim pitanjima i istraživanjima iz područja povijesti filozofije. Glavna djela: Uvod u egzistencijalizam (1942), Filozofija, religija, znanost (1947), Pozitivni egzistencijalizam (1948), Povijest filozofije (1950), Mudrost života (1985) itd.