HUMANISTIČKE ZNANOSTI I PODRUČJA

Zeus

Zeus (grč. Zeús), grč. vrhovno božanstvo, bog neba, svjetla i munje koja mu je i oružje. Premda izvorno srodan drugim indoeur. bogovima (rim. Jupiter. slav. Perun, germ. Thor), Z. je rano određen posebnim karakterom visoko razvijene… Nastavi čitati

Zid plača

Zid plača, zap. zid na hramskom trgu u Jeruzalemu, dug 48 m. Ostatak drugoga hrama koji je obnovio Herod Veliki. Uz taj zid Židovi su stoljećima oplakivali srušeni hram i sudbinu naroda. S vremenom je poprimio obilježje nac. simbola,… Nastavi čitati

Zimmermann, Robert

Zimmermann, Robert, austrijski filozof (Prag, 2. XI. 1824 – Prag, 1. IX. 1898). Profesor u Beču i Pragu. Bavio se najviše pitanjima estetike u kojima razvija herbartovski formalistički pristup. Utjecao na filozofijsku estetiku F. Markovića. Glavna djela: Filozofska propedeutika; Estetika.

Zimmermann, Stjepan

Zimmermann, Stjepan, hrv. filozof (Virovitica, 24. XII. 1884 – Zagreb, 13. IV. 1963). Studirao teologiju; zaređen 1907. Habilitirao se 1918. iz filozofije te djelovao kao prof; 1923/4. rektor Zagreb. sveučilišta. Poslije rata umirovljen. Razvijao vlastiti sustav filozofije života. Pisao… Nastavi čitati

Zinzendorf, Nikolaus Ludwig von

Zinzendorf, Nikolaus Ludwig von, njemački teolog (Dresden, 26. V. 1700 – Herrnhut, 9. V. 1760). Luteranski pastor. Na svojem imanju u Berthelsdorfu primio Moravsku (češku) braću i organizirao Herrnhutsku bratsku zajednicu koja je težila sjedinjenju s katolicima i pravoslavnima,… Nastavi čitati

zlatno runo

zlatno runo, u grč. mitologiji, runo ovna na kojem su brat Friks i sestra Hela, bježeći iz Jolka, odletjeli na crnomorsku Kolhidu. Friks je runo darovao svojem rođaku kolhidskomu kralju Eetu. Runo je bilo obješeno na hrastu u Svetoj… Nastavi čitati

zlatno tele

zlatno tele, u starozavjetnoj Bibliji, zlatni kip koji su štovali Židovi po uzoru na Kanaance, simbol otpadanja od vjere. Kao idol simbol plodnosti i obilja u bliskoistočnim poganskim kultovima. Čest motiv u kršć. ikonografiji.

zmaj

zmaj 1. Mitološko biće koje se javlja u vjerovanju mnogih naroda. Sastavljen je od dijelova tijela različitih životinja, prekriven po tijelu ljuskama ili bodljama, iz ždrijela riga vatru ili munje, glas mu je kao grmljavina. U mitovima o stvaranju svijeta… Nastavi čitati

Zmajević, Vicko

Zmajević, Vicko, hrvatski svećenik i pisac (Perast,  danas Crna Gora, 23. XII. 1670 – Zadar, 11. IX. 1745). Završio studij teologije u Rimu; od 1701. barski, od 1713. zadarski nadbiskup i apostolski povjerenik za Albaniju, Bugarsku, Makedoniju… Nastavi čitati

znanost

znanost, sistematizirana cjelina znanja temeljena na racionalnim i empirijskim metodama istraživanja pojava i procesa u prirodi, društvu i čovjeku. Prije se istoznačno rabio i pojam nauka, dok se danas više rabi u značenju nekoga posebnog naučavanja (nauk). Hrv. pojam… Nastavi čitati

zoolatrija

zoolatrija (grč.), kult životinja, obožavanje životinja u nekim religijama. U arhaičnim religijama to je totemska životinja, zaštitnica plemena. U različitim oblicima javlja se i poslije; npr. kanaansko zlatno tele, u hinduizmu krava i sl.

zoon politikon

zoon politikon (grč.), prema Aristotelu, političko biće (životinja), definicija čovjeka.

zoroastrizam

zoroastrizam, naziv za staroiransku religiju nazvanu po Zaratustri. Drugi naziv → mazdaizam.

Zwingli, Ulrich (Huldrych)

Zwingli, Ulrich (Huldrych), švic. vjerski reformator (Wildhaus, kanton Sankt Gallen, 1. I. 1484 – Kappel, kraj Albisa, 11. X. 1531). Studirao u Beču i Baselu. Reformatorsku djelatnost započeo oštrim propovijedima u Zürichu, protiveći se svemu što se ne temelji… Nastavi čitati

žakerija

žakerija (francuski: Jacquerie, od imena Jacques, kojim su francuski velikaši podrugljivo nazivali kmeta), buna francuskih seljaka protiv plemića i feudalnih gospodara koja je izbila 1358. u doba → Stogodišnjega rata između Francuske i Engleske. Vođa ustanka bio je… Nastavi čitati

Žiča

Žiča, srp. pravosl. manastir kraj Kraljeva, zadužbina srp. kralja Stefana Prvovjenčanoga (poč. XIII. st.). Crkva je sagrađena u stilu raške škole, u unutrašnjosti su freske iz XIII. i XIV. st. Sjedište prvoga srp. arhiepiskopa, a u manastirskoj crkvi krunjeni… Nastavi čitati

Živa ili Živana

Živa ili Živana, u slav. mitologiji, božica plodnosti, usjeva i žetve; štovali su je os. polapski Slaveni (X–XI. st.).

Žižek, Slavoj

Žižek, Slavoj, slovenski filozof (Ljubljana, 21. III. 1949). Studirao u Ljubljani i Parizu. Lakanovsku psihoanalizu povezuje s osebujnom kulturnom i filozofskom, često i bizarnom erudicijom (na primjer “političke teologije”). Gost profesor na mnogim uglednim sveučilištima, stekao kultni status u… Nastavi čitati

žrtvenik

žrtvenik, mjesto uređeno za prinošenje žrtve božanstvu. U Rimljana, obični ž. nazivao se ara (lat. ardere gorjeti), a ž. gl. božanstvu altare, koji se nalazio ispred ulaza u hram. U kršćanstvu simboličnu funkciju žrtvenika ima oltar.

župnik

župnik, svećenik koji upravlja mjesnim crkv. područjem (župa) i u njemu obavlja dušobrižničku službu. Postavlja ga biskup. Župnička služba obuhvaća propovijedanje, dijeljenje sakramenata, vjeronauk i upravljanje župom. Služba traje do 75. g. života. U pravoslavlju istoj službi odgovara naziv… Nastavi čitati