zoon politikon

zoon politikon (grč.), prema Aristotelu, političko biće (životinja), definicija čovjeka.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: