žakerija

žakerija (francuski: Jacquerie, od imena Jacques, kojim su francuski velikaši podrugljivo nazivali kmeta), buna francuskih seljaka protiv plemića i feudalnih gospodara koja je izbila 1358. u doba → Stogodišnjega rata između Francuske i Engleske. Vođa ustanka bio je Guillaume Cale (Jacques Bonhomme). Ustanici su bili brzo poraženi. Ta prva velika seljačka buna u feudalnoj Europi prikazana je u drami Žakerija P. Mériméea.