HUMANISTIČKE ZNANOSTI I PODRUČJA

Wyszyński, Stefan

Wyszyński, Stefan, poljski kardinal (Zuzela, 3. VIII. 1901 – Varšava, 28. V. 1981). Zaređen 1924. Od 1946. lublinski biskup, nadbiskup Gniezna i Varšave od 1948, primas Poljske, kardinal od 1953. Tada je i uhićen zbog kritike komunističkoga režima. Proveo… Nastavi čitati

Yale University

Yale University, jedno od najstarijih američkih sveučilišta, osnovano 1701; od 1716. na današnjem mjestu u New Havenu, Connecticut. Naziv prema osnivaču Elihuu Yaleu (1649–1712).

yang → jang i jin

yang jang i jin

Yi jing

Yi jing, temeljno djelo znane kin. religijske i filozofske misli; knjiga mudrosti. Najstariji dijelovi knjige su iz ←VII. st. Do I. st. javljaju se i konfucijevski, taoistički i budistički komentari. Zbirka proricateljskih shema s crtama koje predstavljaju mušku silu… Nastavi čitati

yin → jang i jin

yinjang i jin

yoga → joga

yoga joga

Yom ha-kippurin → Jom Kipur

Yom ha-kippurinJom Kipur

zagonetka

zagonetka, zakučasto, nejasno ili dvosmisleno, često duhovito opisano pitanje (zagonetljaj), na koje treba dati nedvosmisleni odgovor (odgonetljaj). Z. su najprije imale magijsko-kultno značenje, a zatim su se pojavile u usmenoj i pisanoj književnosti svih naroda (u Bibliji starožid. z.,… Nastavi čitati

Zagrebačka nadbiskupija

Zagrebačka nadbiskupija, kat. nadbiskupija i metropolija sa sjedištem u Zagrebu, utemeljena 1852. Prva biskupija osnovana je 1094. na teritoriju starokršć. Sisačke biskupije; kao prvi biskup spominje se Duh. Time je Posavska Hrvatska u crkv. pogledu bila odvojena od Split.… Nastavi čitati

Zaharija

Zaharija (hebr.), starozavjetni prorok, djelovao za vrijeme perz. kralja Darija. Knjiga Zaharijina sadrži prorokova viđenja koja naviještaju kaznu i nagradu Judeji i Jeruzalemu, te veličaju judejske vođe nakon povratka Židova iz babilonskog sužanjstva. Drugi dio pretkazuje Mesiju, propast neprijatelja i… Nastavi čitati

zaključak

zaključak, postupak u kojem se iz dvaju ili više sudova (premisa) dolazi do novoga suda (konkluzije). U logici, valjan je zaključak sud koji se dobiva kada svi sudovi, koji su premise, s pomoću spojnoga (srednjega) pojma (terminus medius) nužno… Nastavi čitati

Zaratustra (Zarathuštra, Zoroaster)

Zaratustra (Zarathuštra, Zoroaster), staroiranski filozof i vjerski reformator, osnivač mazdaizma, štovanja Ahura Mazde. Utvrđeno je da je pov. ličnost, po djedu iz roda Spitama, vjerojatno iz ist. Irana i svećeničkog položaja. Općenito je prihvaćeno da je živio u ←IV.… Nastavi čitati

zavjet

zavjet 1. Vjernikovo svečano obećanje Bogu da će obaviti određeni čin (npr. dobro djelo, post, hodočašće i sl.). Z. je vezan os. uz ulazak u samostan ili redovničku zajednicu, kada može biti privatan, svečan, privremen ili vječan. 2. Zakon, savez (npr. Stari z.).

zbilja → stvarnost

zbilja stvarnost

zdrav razum → common sense

zdrav razum common sense

Zeller, Eduard

Zeller, Eduard, njemački filozof i evangelički teolog (Kleinbottwar, 22. I. 1814 – Stuttgart, 19. III. 1908). Studirao u Tübingenu, profesor filozofije i teologije na više sveučilišta. Uz mnogobrojne filozofske (novokantovske) i teološke radove, dao je jedan od najiscrpnijih prikaza… Nastavi čitati

zelot

zelot (grč.) 1. Pripadnik radikalne žid. sljedbe koja se u I. st. odupirala rim. vlasti u Palestini. 2. pren Osoba koja se pretjeranom gorljivošću zalaže za neku stvar; zanesenjak ili fanatik.

zen-budizam

zen-budizam (jap. zen, kin. chan, prema sanskrt. dhyana usredotočenje, meditacija), jap. budistička škola koja ističe potrebu osobnog usavršavanja s pomoću meditativne samodiscipline. Razvila se u Kini kao škola mahayana budizma koju je naučavao indijski misionar Budhidharma u VII. st. U… Nastavi čitati

Zenon iz Eleje

Zenon iz Eleje, grč. filozof (o. ←490 – o. ←430). Učenik Parmenidov čije je teze o jednom, vječnom, nepokretnom i nepromjenjivom bitku branio paradoksima koji proistječu iz oprečnih shvaćanja, npr. o vremenu i kretanju u poznatom sofizmu Ahilej i… Nastavi čitati

Zenon iz Kitije

Zenon iz Kitije, grč. filozof (o. ←350 – o. ←264). Predstavnik stoičke filozofije, u učenju o čovjeku zagovarao ideal mudraca koji spoznajom vrline nadvladava strasti te postiže nepomućeni unutar. mir. Uz etiku pisao i o logici i fizici, ali… Nastavi čitati