Zaratustra (Zarathuštra, Zoroaster)

Zaratustra
Zaratustra (Zarathuštra, Zoroaster), staroiranski filozof i vjerski reformator, osnivač mazdaizma, štovanja Ahura Mazde. Utvrđeno je da je pov. ličnost, po djedu iz roda Spitama, vjerojatno iz ist. Irana i svećeničkog položaja. Općenito je prihvaćeno da je živio u ←IV. st. Njegovo učenje sadržano u Avesti, napose u izrekama (Gatha) koje mu se osobno pripisuju, moralo bi biti i starije, budući da se jezik Gatha, srodan vedskom sanskrtu, datira oko poč. ←I. tisućljeća. Svoje prosvjećenje Z. je dobio od Boga. To je Ahura Mazda koji ujedinjuje kozmički princip istine (aša), dobra i prosvjetljenja, nasuprot Angra Mainyu koji vodi u laž (druj) i zlo. Čovjek ima slobodnu volju, ali je njegov smisao u prosvjetljenju koje mu nalaže da se bori protiv zla. Po tome se Z. drži jednim od prvih vjerskih reformatora (po nekima i prvi) koji je etički princip povezao s autonomijom volje i božjim naukom istine (yasna). Na Zapadu se još od antike (Plinije) Z. štovao kao mudrac i prorok, a zoroastrizam se držao monoteističkom (ne i monističkom, nego dualističkom) religijom. Takva su se dualistička shvaćanja poslije obnavljala i kroz manihejstvo. Oko njegova nauka i života ispredane su mnoge legende. Djelo Tako je govorio Zaratustra F. Nietzschea izražava osebujno filoz.-pjesničko viđenje herojske (predsokratovske) etike, ne i Zaratustrino autentično učenje. U predislamsko doba služb. vjera u Iranu, danas zaratustrijanstvo (također parsizam) broji samo o. 200 000 sljedbenika u Iranu i pretežno u Indiji. → Parsi
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: