Zagrebačka nadbiskupija

Zagrebačka nadbiskupija, kat. nadbiskupija i metropolija sa sjedištem u Zagrebu, utemeljena 1852. Prva biskupija osnovana je 1094. na teritoriju starokršć. Sisačke biskupije; kao prvi biskup spominje se Duh. Time je Posavska Hrvatska u crkv. pogledu bila odvojena od Split. metropolije. Isprva je bila pod Ostrogonskom metropolijom, a od 1180. do 1852. pripadala je metropoliji u Kalocsi. Višestoljetno nastojanje da Zagreb. biskupija postane nadbiskupijom, ostvareno je tek u vrijeme Jurja Haulika. Staru katedralu uništili su Tatari 1242, a gradnja nove katedrale trajala je od pol. XIII. do XVI. st. Današnji izgled dobila je nakon restauracije u neogotičkom stilu poslije potresa 1880. Zagreb. metropoliji bila je podvrgnuta Senjsko-modruška biskupija (do 1969), a do danas joj pripadaju Križevačka eparhija, Đakovačka biskupija te novoosnovane biskupije Varaždinska i Požeška.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: