Abduh (Abdou), Mohammad

Mohammad Abduh (Abdou)
Abduh (Abdou), Mohammad, egipatski reformator i islamski mislilac (Egipat, 1849 – Aleksandrija, 11. VII. 1905). Završio islamsku školu u Egiptu; postaje pristaša sljedbe Sufi po Shadhilijevu redu; bavi se politikom i pisanjem. Prognan (1882) u Siriju, putuje u Francusku, Tunis i Libanon. Vraća se u Egipat 1888. i pokušava pokrenuti reforme u zemlji, zauzima se za vraćanje islamskim izvorima i za nužnost poduke. Egipatski muftija od 1889. Najvažnija djela su mu nedovršeni komentar Kurana i rasprava o božjem jedinstvu (Risalat al-Tawhid).