Pacher, Michael

M. Pacher Crkveni oci sv. Augustin i sv. Grgur, München, Alte Pinakothek
Pacher, Michael, austr. drvorezbar i slikar (Brunicol/Bruneck, o. 1435 – Salzburg, 1498). Gl. predstavnik kasnogot. tirolske škole. Radio rezbarene drvene oltare s brojnim likovima na kojima su slikani dijelovi stilski bliži majstorima tal. renesanse, os. A. Mantegni. Gl. djelo oltar crkve sv. Wolfganga u Salzkammergutu završen 1481.