Paar, Vladimir

Vladimir Paar
Paar, Vladimir, hrv. fizičar (Zagreb, 11. V. 1942). Prof. PMF-a u Zagrebu i red. član HAZU (od 1992). Bavi se supersimetrijama, dinamičkim simetrijama, nuklearnim modelom grozdova i vibracija, nuklearnom teorijom polja, modelima atomske jezgre, teorijom kaosa, pitanjima znanstv.-tehnol. razvoja, energetike, naobrazbe. Pisac školskih udžbenika.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: