K2

K2
K2 (također Godwin Austen), u Kašmiru Dapsang, Lambha Pahar ili Chogori (kin. Qogir Feng), najviši planinski vrh (8611) u → Karakorumu i drugi najviši vrhunac svijeta (nakon Mount Everesta). Planina leži u sjev. Kašmiru, na granici dijela pod pakist. (provincija Sjev. teritorij, pokrajina Baltistan) i dijela pod kin. nadzorom (priključeno Sinkjangu); međunar. usponi na vrh pod pakist. upravom. Nazubljen, ali razmjerno pravilan vapnenački stožac na granitnoj podlozi. Za prvoga geodetskog premjera 1856. ubilježen kao K2, tj. drugi po redu izmjeren vrh u Karakorumu, neslužbeno preimenovan 1861. u čast engl. voj. geografa H. H. Godwina Austena. Vrh osvojili A. Compagnoni i L. Lacedelli 31. VII. 1954. u sklopu tal. ekspedicije koju je vodio A. Desio.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: