kabel

kabel (lat. preko njem.) 1. El. vodič koji se sastoji od jedne ili više izoliranih žica što se nalaze omotane u plastični ili metalni zaštitni plašt. Služi za prijenos el. energije zračnim, podzemnim ili podvodnim putem. Energetski kabel prenosi el. energiju za rasvjetu, industriju i dr., telekomunikacijski kabeli prenose slike, zvuk i informacije na velike udaljenosti (koaksijalni i svjetlovodni kablovi). Kabeli su vrlo važni za prijenos el. energije preko mora i za telekomunikacijsko povezivanje kontinenata. Prvi telegrafski podmorski k. postavljen je 1850. između Dovera (Engleska) i Calaisa (Francuska), a između Europe i Amerike 1858. 2. Uže upleteno od čeličnih žica različitih veličina i nosivosti. Često služi za nošenje velikih tereta, npr. za viseće mostove. 3. pom Jedinica duljine koja se koristi na brodovima, izvorno duljina sidrenoga kabela, 219 m. Danas se k. uzima kao desetina nautičke milje, tj. 185,3 m.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: