ka

ka, prema staroegipatskom vjerovanju, čovjekov duševni dvojnik koji ga prati i štiti od rođenja do smrti; također, božja zaštita čovjekove duše. Ka preživljava smrt (hat) tijela, te se od njega odvaja, a može se sjediniti s mumijom pokojnika, te tako nastaviti život.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: