Kabalega Falls

Kabalega Falls (također Kabarega Falls ili Murchison Falls), vodopad (pad 40 m) na Viktorijinu Nilu 30-ak km uzvodnije od ušća u Albertovo jezero i NP oko njega u Ugandi (NP Kabalega ili NP Murchison Falls, 3840 km2, osn. 1952), jedan od najvažnijih afr. savanskih parkova.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: