adresa

adresa (francuski) 1. Naznaka imena, mjesta stanovanja i stana neke osobe, ustanove, tvrtke i sl. 2. U računalstvu, oznaka za lokaciju u memoriji računala gdje je pohranjen podatak (ili naredba). 3. Pismena izjava, manifest, memorandum zakonodavnog tijela ili parlamenta upućen vladaru u kojemu se izlaže stajalište o aktualnim političkim pitanjima. 4. U grafici, naznaka nakladnika, osobito kod bakroreza.