aditivno miješanje boja

aditivno miješanje boja, miješanjem crvene, zelene i plave svjetlosti dobiva se bijela svjetlost
aditivno miješanje bojaosnova za stvaranje slike televizora u boji. Osjećaj nove, bilo koje boje u oku, nastaje zbrajanjem primarnih boja (crvena, zelena i plava). Počeci fotografije u boji zasnivali su se na aditivnomu miješanju boja.