TEHNIKA I TEHNIČKE ZNANOSTI

aerodinamički oblik

aerodinamički oblikoblik koji se daje vozilima što se kreću velikim brzinama (rakete, zrakoplovi, vlakovi, automobili i dr.). Krećući se kroza zrak pruža malen otpor i ne stvara zračne vrtloge. Sličan kapljici.

aerodinamički tunel

aerodinamički tuneluređaj za ispitivanje aerodinamičkih svojstava modela ili gibajućih tijela u prirodnoj veličini kad se oni nalaze u zračnoj struji. Strujanje se proizvodi ventilatorima, elisama i motorima. Aerodinamički tunel može biti zatvorenog ili otvorenog tipa. Posebna je… Nastavi čitati

aerodinamičko ispitivanje

aerodinamičko ispitivanjeeksperimentalno određivanje ponašanja tijela u zračnoj struji koja djeluje na tijelo. Izvodi se s tijelima koja se gibaju kroz zrak – u prirodi ili u posebnim, umjetno stvorenim uvjetima u aerodinamičkim tunelima. Najvažniji zadatak tijekom ispitivanja… Nastavi čitati

aerofotografija

aerofotografija, fotografija iz zraka (npr. snimka iz zrakoplova) snimljena s pomoću posebnih uređaja, a služi u kartografske i vojne svrhe.

aerofotogrametrija

aerofotogrametrija, najvažnija grana fotogrametrije (tehnike mjerenja s pomoću fotografskih snimaka); za izradbu topografskih planova i karata upotrebljava fotografije snimljene iz zrakoplova.

aerokartograf

aerokartograf, stereoinstrument s optičko-mehaničkom projekcijom; upotrebljava se za izradu topografskih planova na temelju fotografija snimljenih iz zraka.

aeromehanika

aeromehanika (grčki), grana mehanike fluida koja istražuje zakone ravnoteže i gibanja zraka i drugih plinova i sile koje se pritom javljaju. Dijeli se na aerostatiku i aerodinamiku.

aeronautika

aeronautika (grčki), teorija i praksa proizvodnje i letenja zračnim letjelicama kroz niže slojeve atmosfere. Prema vrsti letjelica dijeli se na aerostaciju (let → aerostatima, letjelicama lakšima od zraka: balonima i zračnim brodovima) i zrakoplovstvo (let letjelicama težima… Nastavi čitati

aeronavigacija

aeronavigacija, upravljanje letenjem zračnih letjelica.

aeroprojektor

aeroprojektor, fotogrametrijski instrument za izradbu topografskih karata i planova na temelju fotografija snimljenih iz zraka.

aerostat

aerostat (grčki), šuplje tijelo od lagana materijala, ispunjeno plinom lakšim od zraka (npr. helijem, vodikom ili rasvjetnim plinom), zbog čega može bez pogona lebdjeti u zraku (balon, zračni brod). Aerostat s motornim pogonom naziva se zračni brod ili dirižabl.

aerotehnika

aerotehnika (grčki), aeronautička ili zrakoplovna tehnika; skup znanstvenih i tehničkih disciplina potrebnih za projektiranje, konstrukciju letjelica i za rješavanje tehničkih problema letenja → aerostata i → aerodina, tj. letjelica težih od zraka (zrakoplova, helikoptera i dr.) kroz niže slojeve atmosfere.

aerotriangulacija

aerotriangulacija (grčki; latinski), određivanje položaja terenskih točaka s pomoću lanca trokuta koji povezuju te točke. Upotrebljava se pri fotogrametrijskoj izradbi zemljopisnih karata i planova prema fotografijama snimljenima iz zraka, kad na terenu nema unaprijed određenih i obilježenih orijentacijskih točaka.

aerovlak ili zračni vlak

aerovlak ili zračni vlak, vlak bez kotača koji lebdi na zračnom jastuku iznad jedne betonske tračnice vodilice na stupovima. Održavanje zračnog jastuka postiže se zračnom strujom turbokompresora, a pogon naprijed turbomlaznim motorom ili elektromotorom. Prototip prvog aerovlaka napravili su… Nastavi čitati

afrometar

afrometar (grčki), manometar za mjerenje tlaka ugljičnog dioksida u proizvodnji pjenušavih vina.

agregat

agregat (latinski) 1. Nešto što je složeno, od različitih dijelova sastavljeno u jedno. 2. tehn Skupina istovrsnih ili raznovrsnih dijelova koji zajedno čine jedinicu ili radnu cjelinu (uređaj), npr. parna turbina, motor s unutarnjim izgaranjem, električni generator. 3. građev Mineralni… Nastavi čitati

Aiken, Howard Hathaway

Aiken, Howard Hathaway, američki matematičar (Savannah, 5. VIII. 1900 – Savannah, 17. VIII. 1973). Napravio automatsko mehaničko računalo koje je obavljalo četiri osnovne računske operacije (s Clairom D. Lakeom, Francisom E. Hamiltonom i Benjaminom… Nastavi čitati

aileron

aileron (francuski), eleron, krilce, pokretna površina na stražnjem dijelu obaju krila zrakoplova koja omogućuje pilotu neke od manevara upravljanja zrakoplovom.

airbus

airbus, mlazni putnički zrakoplov konstruiran osobito za frekventne linije između dvaju popularnih odredišta kratke ili srednje udaljenosti.

akcelerometar

akcelerometar, uređaj za mjerenje akceleracije (ubrzanja) u navigaciji, aeronautici, seizmologiji. Služi za ispitivanje vibracija, udaraca i dr.