TEHNIKA I TEHNIČKE ZNANOSTI

aksijalan

aksijalan (latinski), osovinski; koji se odnosi na os ili se pruža (djeluje) u pravcu osi.

aktinograf

aktinograf (grčki: aktis zraka, grafein pisati), uređaj za registriranje intenziteta Sunčeva zračenja koje se u receptoru uređaja pretvara u električnu energiju uz pomoć termoelektričnih elemenata.

aktinometar

aktinometar (grčki: aktis zraka, metros koji mjeri), uređaj za mjerenje Sunčeva zračenja. U aktinometru crno tijelo upije Sunčevo zračenje i pretvara ga u toplinu koja se mjeri.

akumulator topline

akumulator topline, prikuplja i čuva toplinsku energiju suviška pare, koju onda daje kod većeg potroška i time izjednačuje nepravilnost termičkog pogona.

akumulator, električni

olovni (lijevo) nikal-kadmijev (desno) akumulator, električni, naprava u kojoj se električna energija pretvara u kemijsku (punjenje), u njoj se čuva i, prema potrebi, opet pretvara u električnu (pražnjenje). Dok se puni, akumulator je priključen na izvor istosmjernog napona. Nabijen… Nastavi čitati

akumulatorska vozila

akumulatorska vozila, vozila na pogon električnim motorom koji se napaja električnom energijom iz akumulatora. Vrste: elektrokolica, teretna kola, elektrobus, specijalna tehnička vozila, rudničke i željezničke lokomotive, parne lokomotive koje se koriste akumulatorom topline i dr.

akvedukt

akvedukt (latinski aquaeductus: vodovod), antički vodovod kod kojega su cijevi za vodu postavljene na visoke potpornje (lukove, zidove i sl.), koji preko neravna terena dovodi vodu u naselja; antički graditelji nisu poznavali zakon o spojenim posudama. Sustav akvedukta usavršili… Nastavi čitati

alati

alati (arapski, turski), oruđa; predmeti za izvođenje radnih operacija i za oblikovanje materijala. Najčešće su zasnovani na principima poluge, kosine i klina (npr. kliješta, svrdlo, sjekira, dlijeto). Izradba i uporaba alata bitno je obilježje čovjekova razvitka. Usavršavanje postojećih i izrada… Nastavi čitati

alatni strojevi

alatni strojevi, strojevi za oblikovanje raznih proizvoda upotrebom alata. Njima se postiže velika točnost u izradi, produktivnost, ekonomičnost te sigurnost pri radu. Alatni strojevi izrađuju predmete rezanjem, deformacijom, odvajanjem čestica, te, u novije vrijeme, primjenom alternativnih, nekonvencionalnih postupaka (elektronski… Nastavi čitati

ALGOL

ALGOL (engleski), algoritamski jezik, viši programski jezik za predstavljanje algoritama, razvijan 1958–60. Poslužio za razvoj novijih programskih jezika (npr. Pascala).

alitiranje

alitiranje, postupak zaštite predmeta od čelika ili lijevanog željeza aluminijem radi povećanja otpornosti na visoke temperature, vatru, oksidaciju i nagrizanje.

alkotest

alkotest, metoda kojom se na temelju sadržaja alkoholnih para u izdahnutom zraku posredno ustanovljuje približna koncentracija alkohola u krvi ispitivane osobe. Sastoji se od plastičnog balona i cjevčice u kojoj se nalazi kem. reagens žute boje, koji djelovanjem alkohola… Nastavi čitati

altazimut

altazimut (latinski), univerzalni prijenosni uređaj za mjerenje kutova, tj. visine i azimuta nebeskog tijela.

alternativni izvori energije

alternativni izvori energijerazlični izvori koji su ekološki prihvatljivi i osjetno manje onečišćuju (ili uopće ne onečišćuju) okoliš, za razliku od fosilnih izvora (ugljen, nafta, plin), drva, hidroenergije ili nuklearne energije. Solarne ćelije iskorišćuju sunčanu energiju, suvremene vjetrenjače… Nastavi čitati

alternator

alternator (latinski), električni generator izmjenične struje. Najčešće se koristi u motornim vozilima za proizvodnju izmjenične električne struje.

altimetar

altimetar (latinski), visinomjer. Postoje tlačni (mjeri atmosferski tlak) i radioaltimetri (mjeri vrijeme potrebno da radiosignal prijeđe od predmeta do tla i natrag).

alumetiranje

alumetiranjepostupak zaštićivanja metala nanošenjem aluminija na njegovu površinu čime se postiže otpornost na oksidaciju na visokim temperaturama.

Aluminaut

Aluminaut, američka ronilica za oceanografska istraživanja i istraživanja nalazišta nafte. Sagrađena 1965. i može roniti do dubine od 4550 m.

aluminijska folija

aluminijska folija, vrlo tanak aluminijski list koji se upotrebljava u kućanstvu, industriji i kemiji.

aluminotermija

aluminotermijapostupak redukcije kovinskih oksida aluminijskim prahom na temperaturama više od 2000 °C. U metalurgiju uveden 1894. (→ Hans Goldschmidt). Primjenjuje se za zavarivanje (npr. željezničkih i tramvajskih tračnica).