TEHNIKA I TEHNIČKE ZNANOSTI

amalgam

amalgam (grčki, latinski), slitina žive s drugim metalima (srebro, zlato, platina, cink, aluminij, bakar). Tek pripravljeni amalgami su plastični i nakon nekog vremena očvršćavaju pa se upotrebljavaju kao plombe u zubarstvu.

AMANDA

AMANDA (engleski: Antarctic Muon and Neutrino Detector Array: Antarktički uređaj za detekciju muona i neutrina), uređaj koji se smješta pod zemlju, antarktički led ili ocean, za pronalaženje kozmičkih neutrina.

amberlit

amberlit, vrsta sintetske smole, jak kationski i anionski izmjenjivač iona.

Amesova soba

Amesova soba (prema američkom znanstveniku Adelbertu Amesu, 1880–1955), najpoznatija u seriji demonstracija optičkih varki u prosuđivanju dubine prostora. Sastoji se od sobe, koja – pod jednim kutom gledanja jednim okom – izgleda normalno, ali je zapravo vrlo nepravilna po dubini… Nastavi čitati

amfibija

amfibija (grčki), vrsta vozila (i letjelice) koje se može kretati (slijetati i uzletati) po (na) kopnu i po vodi.

Ammann, Othmar Hermann

Ammann, Othmar Hermann, američki inženjer švicarskog podrijetla (Feuerthalen, 26. III. 1879 – New York, 22. IX. 1965). Izgradio mnoge mostove u SAD-u (George Washington Bridge, Verrazano–Narrows Bridge, u 1960-ima i 1970-ima najveći viseći most na svijetu, raspona 1298 m).

amonal

amonal, eksplozivna smjesa sastavljena od amonijeva nitrata, trinitrotoluena, aluminijskog praha i drvenog ugljena. Služi pretežito u vojne svrhe.

amortizer

amortizer (francuski), naprava za prigušivanje vibracija i ublažavanje udaraca na kopnenim vozilima kada voze po neravnim terenima ili na zrakoplovima kada slijeću na tlo. Mogu biti opruge, gibnjevi, gumeni ulošci te hidraulični i pneumatični uređaji. Važni su za sigurnost vožnje.

amper

amper (oznaka A; prema André-Marie Ampèreu), jedinica za jakost električne struje, jedna od osnovnih SI-jedinica. To je jakost stalne električne struje koja teče dvama ravnim, usporednim vodičima neograničene duljine, neznatna kružnog presjeka, koji se u vakuumu nalaze međusobno razmaknuti 1… Nastavi čitati

ampermetar

ampermetar, naprava za mjerenje jakosti električne struje. Otklon kazaljke razmjeran je jakosti struje. Postoje ampermetri s pomičnim svitkom, s mekim (pomičnim) željezom i s vrućom žicom.

ampersat

ampersat (oznaka Ah), jedinica za količinu elektriciteta, iznosi 3600 kulona (C). Upotrebljava se kod električnih akumulatora.

ampersekunda

ampersekunda (oznaka As), količina elektriciteta koju proizvodi struja jakosti 1 A u jednoj sekundi.

amplidin

amplidin (latinski), istosmjerni dvostupanjski električni generator s velikim pojačanjem snage do 10 000 puta. Sve se više zamjenjuje statičkim uređajima kao što su magnetna pojačala i sklopovi s tiristorima.

analizator

analizator (latinski), uređaj za izvođenje analize. 1. fiz Analizator elektromagnetskog zračenja dio je uređaja koji propušta linearno polarizirano zračenje u jednom smjeru (polarizator). Ako se radi o svjetlosti, onda je to optički analizator. 2. U energetskoj elektrotehnici i informacijskoj tehnici… Nastavi čitati

analogno računalo

analogno računalo (ili kontinuirano računalo), elektronski uređaj koji ulaznu fizikalnu veličinu (sila, temperatura i dr.) pretvara u analognu električnu veličinu pogodnu za obradu (napon, struja). Pojavom digitalnih računala analogno računalo više se ne upotrebljava.

anastigmat

anastigmat (grčki), fotografski ili kinematografski objektiv posebne konstrukcije i od specijalnih stakala kako bi se smanjila optička aberacija → astigmatizam.

anemostat

anemostat (grčki), sprava za provjetravanje prostorija.

angstrem

angstrem (oznaka Å, prema → Andersu Jonasu Ångströmu), zastarjela mjerna jedinica za duljinu, 1 Å = 10-10 m = 0,1 nm. Upotrebljavao se za valne duljine elektromagnetskog zračenja.

anoda

anoda (grčki), pozitivna ili negativna elektroda u elektrolitičkim ćelijama, akumulatorima, galvanskim člancima, elektronskim cijevima i fotomultiplikatorima. Druga elektroda zove se katoda. Anoda je pozitivna u sustavima napajanja energijom izvana, a negativna u sustavima koji proizvode električnu energiju. Prema anodi se… Nastavi čitati

anodni mulj

anodni mulj, mulj koji se nakuplja ispod anode pri elektrolitskoj rafinaciji kovina.