alkotest

alkotest, metoda kojom se na temelju sadržaja alkoholnih para u izdahnutom zraku posredno ustanovljuje približna koncentracija alkohola u krvi ispitivane osobe. Sastoji se od plastičnog balona i cjevčice u kojoj se nalazi kem. reagens žute boje, koji djelovanjem alkohola promijeni boju u zelenu. Služi za rutinsku kontrolu vozača u prometu, radnika na radilištu i dr.