aeromehanika

aeromehanika (grčki), grana mehanike fluida koja istražuje zakone ravnoteže i gibanja zraka i drugih plinova i sile koje se pritom javljaju. Dijeli se na aerostatiku i aerodinamiku.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: